Algemeen reglement

Algemeen

Het FACTS-reglement is samengevat in een handig documentje. Geen zorgen: het is niet bepaald zo uitgebreid of bizar als de Roommate Agreement van Sheldon Cooper. Dus, alsjeblieft, wat je ook doet: geef ons zeker GEEN waarschuwing van 12 uur op voorhand van nakende coïtus. We willen het niet weten! Dankjewel.

Onthoud zeker dat hoe meer tassen onze security moet controleren, hoe trager de rijen zullen zijn. Dus: als je geen tas nodig hebt, laat die dan zeker thuis.

Ja, aan de kassa. Ze zijn 24 cm breed, 33 cm hoog en 49 cm diep. We vragen 10 euro per locker, waarvan je 5 euro waarborg terugkrijgt zodra je je spullen weer komt ophalen. Vergeet niet je locker leeg te maken na FACTS. Wat achterblijft, verhuist naar de lost & found, beheerd door de politie.

Ja. We voorzien aan de ingang een plaats waar je je kleren en andere dingen kwijt kan die niet in de lockers passen.

Ja, dat is ook een optie. Zorg ervoor dat je een stempel krijgt aan de kassa. Je zal uiteraard opnieuw gecheckt worden zodra je weer binnen wil komen.

Ja, maar je mag ze niet op straat dragen (tegen de Belgische wet) én je mag ze ook niet dragen bij de check-up aan de kassa. Zodra je binnen bent, mag je je masker opzetten.

Ja, maar hoe meer voeding de bezoekers meenemen, hoe langer de rijen potentieel kunnen worden. Maar geen zorgen, de voedingswaren van onze cateringdiensten zijn Super Saiyan gegaan in kwaliteit.

Wapenreglement

 • De bezoeker dient te allen tijde alle toepasselijke wetgeving (zowel nationaal als lokaal) inzake wapendracht en -gebruik na te leven. Voormelde wetgeving heeft steeds voorrang ingeval van tegenstrijdigheid met dit algemeen reglement.
 • Instructies: U dient ieder verzoek en/of instructie die verband houdt met de wapens die u draagt en/of gebruikt en die uitgaan van hetzij een politieman, brandweerman en/of andere vertegenwoordiger van de openbare orde, hetzij een bewaker van Flanders Expo hetzij een crewlid van de organisatie onmiddellijk na te leven.
 • Categorieën: Wapens worden in drie categorieën onderverdeeld:

Wapens die niet op FACTS worden toegelaten

Werkende vuurwapens (zelfs ongeladen), geneutraliseerde of gedemilitariseerde wapens, brandwapens, wapens ontworpen voor uitsluitend militair gebruik, airsoft-wapens, spring- of valmessen met slot, vlindermessen, werpmessen, boksbeugels, dolken, dolkmessen, jachtmessen, alarmwapens, vuurwapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen, degenstokken en geweerstokken, elektroshockwapens, spuitbussen (sprays) voor ‘zelfverdediging’, nunchakus, werpsterren en geluiddempers. Airsoft-wapens zijn niet toegelaten. Alle werkende vuurwapens, vergunningsplichte en verboden wapens volgens de Belgische wapenwet zullen door de politie in beslag genomen worden en PV zal opgesteld worden.

Toegelaten Wapens

Wapens die duidelijk nep zijn, gemaakt van piepschuim, karton en dies meer. Voorwerpen die manifest als speelgoed bedoeld zijn voor kinderen tot 14 jaar (bijv. een plastieken éénkleurig waterpistool); voorwerpen die er manifest niet uitzien als een bestaand wapen (bijv. een lightsaber uit Star Wars, een phaser uit Star Trek); zwaarden en sabels die geen deel uitmaken van de lijst voorzien onder “op FACTS niet toegelaten wapens”. We gaan Steve van Minecraft dus niet tackelen omdat hij met een kartonnen diamanten zwaard staat te zwaaien. Die zal niet meteen een cosplayer-saté maken.
U mag, binnen de gebouwen van Flanders Expo, vrij rondlopen met de op FACTS toegelaten wapens tijdens FACTS. Het is verboden om met de op FACTS toegelaten wapens rond te lopen buiten de gebouwen van Flanders Expo. Tijdens uw verplaatsing van en naar Flanders Expo dient u de op FACTS toegelaten wapens steeds in een afgesloten verpakking te plaatsen (bijv. een afgesloten sportzak). Het is tevens te allen tijde verboden om de op FACTS toegelaten wapens op een bedreigende en/of anderszins gevaarlijke manier te gebruiken binnen de gebouwen en op de terreinen van Flanders Expo. Achtergelaten op FACTS toegelaten wapens zullen beschouwd worden als verloren voorwerp (zie artikel 11 van dit reglement).

Podiumwapens

Namaakwapens die niet in de categorie van “op FACTS toegelaten wapens” vallen (met uitzondering van airsoft-wapens), doch ook niet als Toegelaten Wapen kunnen beschouwd worden (bijv. een nagemaakt wapen dat lijkt op een wapen uit Stargate) kunnen enkel gebruikt worden op het podium (bijv. in het kader van de cosplay wedstrijd) of in een afgesloten onderdeel van de Fan Village.

De FACTS-podiumwapens mogen op het podium gebruikt worden alsook in een stand van de fan village voor zover deze niet toegankelijk is voor het publiek, doch u mag hiermee niet rondlopen op FACTS. Tijdens uw verplaatsing van en naar Flanders Expo dient u de FACTS-podiumwapens steeds in een afgesloten verpakking te plaatsen (bijv. een afgesloten sportzak), omdat je volgens de nationale wetgeving niet met wapens mag rondlopen in het openbaar. Wanneer u niet op het podium noch in de afgesloten stand bent, dient het FACTSpodiumwapen opgeborgen te zitten zodat het niet zichtbaar is. Het is tevens te allen tijde verboden om de FACTS-podiumwapens op een bedreigende en/of anderszins gevaarlijke manier te gebruiken binnen de gebouwen en op de terreinen van Flanders Expo. Achtergelaten FACTS-podiumwapens zullen worden beschouwd als verloren voorwerp (zie artikel 11 van dit reglement).

Bij twijfel tot welke categorie uw wapen behoort, vermeldt u dit dan aan de kassa, alwaar men u zal doorverwijzen naar de bevoegde persoon bij de Weapon Check. Tot deze persoon in kwestie u meegedeeld heeft tot welke categorie uw wapen behoort, is het u verboden dit uit zijn afgesloten verpakking te halen.

Artikel 3.§ 1. : Als verboden wapens worden beschouwd:

 • Antipersoonsmijnen, valstrikmijnen en soortgelijke mechanismen, en blindmakende laserwapens;
 • Brandwapens;
 • Wapens ontworpen voor uitsluitend militair gebruik, zoals automatische vuurwapens, lanceertoestellen, artil- leriestukken, raketten, wapens die gebruik maken van andere vormen van straling dan die bedoeld onder het 1°, munitie die specifiek is ontworpen voor die wapens, bommen, torpedo’s en granaten;
 • Submunitie;
 • Spring- of valmessen met slot, vlindermessen, boksbeugels en blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp;
 • Degenstokken en geweerstokken die geen historische sierwapens zijn;
 • Knotsen en wapenstokken;
 • Vuurwapens waarvan de kolf of de loop op zich in verschillende delen kan worden uiteengenomen, vuurwapens die zodanig zijn vervaardigd of gewijzigd dat het dragen ervan niet of minder zichtbaar is dan wel dat hun technische eigenschappen niet meer overeenstemmen met die van het model zoals omschreven in de vergunning tot het voorhanden hebben ervan en vuurwapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen;
 • Draagbare tuigen waarmee door een elektrische stroomstoot personen weerloos kunnen worden gemaakt of pijn kan worden toegebracht, met uitzondering van medische of diergeneeskundige hulpmiddelen;
 • Voorwerpen bestemd voor het treffen van personen met giftige, verstikkende, traanverwekkende en soortgelijke stoffen, met uitzondering van medische hulpmiddelen;
 • Vouwgeweren boven kaliber 20;
 • Werpmessen;
 • Nunchaku’s
 • Werpsterren;
 • Vuurwapens uitgerust met de volgende onderdelen en hulpstukken, evenals de volgende onderdelen en hulpstukken afzonderlijk: – geluiddempers; – laders met een grotere capaciteit dan de normale capaciteit zoals bepaald door de minister van Justitie voor een bepaald model vuurwapen; – richtapparatuur voor vuurwapens, die een straal projecteert op het doel en nachtkijkers; – mechanismen die toelaten een vuurwapen om te vormen tot een automatisch vuurwapen;
 • Door de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken aangewezen tuigen, wapens en munitie die een nieuwe ernstige bedreiging voor de openbare veiligheid kunnen vormen en wapens en munitie die om die reden alleen de diensten bedoeld in artikel 27, § 1, tweede en derde lid, voorhanden mogen hebben;
 • Voorwerpen en stoffen die niet als wapen zijn ontworpen, maar waarvan, gegeven de concrete omstandigheden, duidelijk is dat degene die ze voorhanden heeft, draagt of vervoert, ze wenst te gebruiken voor het toebrengen van lichamelijk letsel aan of het bedreigen van personen.
 • Inerte munitie en bepantsering die verarmd uranium of elk ander industrieel uranium bevatten. [Wet van 11 mei 2007, inwerkingtreding: 20-06-2009].
Scroll naar top