Er was eens…

In den beginne … niets. Het waren donkere tijden. De laatste West-Europese anime-rage stierf lanzaam uit (uiteindelijk beperkt tot herhalingen van oude tv-series). Spawn was nog niet uit de hel weergekeerd en The Phantom Menace was nog een verre droom. We praten nu over begin van de jaren negentig, toen science fiction en fantasy in België maar bij enkelen waren gekend. Er bestonden slechts een paar winkels die materiaal uit het genre verkochten en verder niets.

Tegen het einde van 1992 ontmoetten vier mensen, allen met interesse in science fiction, anime en comics elkaar in de winkel Sniff (gespecialiseerd in tweedehandse Europese comics, cd’s en een kleine selectie speelgoed). De namen van onze vier protagonisten zijn : Rik De Clercq, Yves De Meyer, Steven Smet en Emmanuel Van Melkebeke.

Ze besloten een gemeenschappelijk initiatief te lanceren om gelijkgezinden te ontmoeten. Ze vermoedden dat er nog andere fans waren, met dezelfde interesses maar die zich niet bewust waren van elkaars bestaan. Na enige discussie over de beste methode om hun doel te bereiken (tijdschrift?, ?, maandelijkse bijeenkomsten?) kozen ze voor een beurs, een ontmoetingsplaats waar mensen de mogelijkheid hadden over hun interesses te praten, adressen uit te wisselen en ook spullen konden kopen/verkopen of ruilen.
Zoals zo vaak was de keuze van een naam niet eenvoudig en na het afwijzen van een behoorlijk aantal acroniemen en syllogismen (de gruwel ervan willen we u besparen) werd er gekozen voor een afkorting, die de vijf belangrijkste onderwerpen van de beurs omvatte (Europese strips werden nadrukkelijk uitgesloten omdat er daarrond reeds voldoende initiatieven worden georganiseerd) : Fantasy, Animation, Comics, Toys, Space.